Schoolraad

De schoolraad vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de Vrije Basisschool Zandvoorde en de lokale gemeenschap.

Zij heeft advies - en overlegbevoegdheid met betrekking tot het schoolgebeuren. Het schoolbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid.

De schoolraad wordt om de vier jaar herkozen. 

Met de inbreng van iedereen zoeken we samen naar de optimale samenwerking.

De ouders 

Savannah Hellebuyck

Saar Vanslembrouck

Personeel

Remie Laurens

Vanessa Van Dichele

De lokale gemeenschap

Roos Chys