Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang op school

Elke dag van 7.30 - 8.15 uur & van 16.15 tot 17.30 uur

Op woensdag tot 12.30 uur en op vrijdag tot 17.30 uur

Juf Sofie zorgt voor de voor- en naschoolse opvang.

Jaarlijks wordt een fiscaal attest opgemaakt.

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien.