Info voor ouders

CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.Contactgegevens :


Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Pensjagersstraat 30

8400 Oostende


059 50 68 01


oostende@vrijclbdehavens.be


website : www.vrijclbdehavens.beBegeleiding Zandvoorde :

contactpersoon : Liesbeth Van Der Haegen

arts : Hilde Jacobs

verpleegster : Anja Louw

Onderwijscheques

Het Stadsbestuur geeft, met onderwijscheques, de gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug. 

School- en studietoelagen = groeipakket

De school- en studietoelagen voor het kleuter, lager en secundair onderwijs wordt automatisch via het kinderbijslagfonds samen met het kindergeld toegekend.

Wat bij luizen in de klas?

Iedereen kan hoofdluizen krijgen, zelfs als je je haren elke dag wast. Hoofdluizen zijn heel besmettelijk. We vragen om de leerkracht of de zorgcoördinator te verwittigen wanneer je luizen vaststelt bij je kind. Zo kunnen we voorkomen dat luizen zich verder verspreiden door onmiddellijk de ouders van de klasgenoten van je kind in te lichten zodat ze preventief kunnen onderzoeken of hun kind luizen heeft.

Bij het begin van schooljaar wordt info meegegeven met de ouders over hoe je luizen kunt behandelen.  

Behandeling:

De nat-kam-methode is de behandeling die de voorkeur krijgt.

Toedienen medicatie op school

Om de administratieve last van huisartsen te verminderen is het niet meer verplicht om een attest voor medicatie te vragen voor toediening van medicatie op school.

Het attest van de huisarts wordt vervangen door het etiket van de apotheker op de verpakking van de medicatie.